Bảng báo giá đối với video stop motion PlayDoh Superhero: Baby Hulk, Batman, Elsa.

Và báo giá làm intro video chi tiết.

  • Đối với các nhân vật yêu cầu riêng, và kịch bản yêu cầu chi tiết, vui lòng gửi thông tin liên hệ đến: [email protected] để được báo giá cụ thể tùy vào từng yêu cầu mà giá thành có thể bị dao động.

 


https://drive.google.com/open?id=1P1N3DkBENYwGr1mZM-ZVoo9qYALlZSZp

Demo video

https://drive.google.com/open?id=1WuZq4mzhg_hUegsoEOENIbbwOtmqr75v

Demo video

  • Ngoài ra còn nhận sản xuất video intro ngắn bằng stop motion.

  • Chính sách đối với đại lý (resell) vui lòng liên hệ đến [email protected] để trao đổi chi tiết. Cám ơn.