Sản xuất video stop motion

Hỗ trợ sản xuất video stop motion cho các dự án youtube content dành cho trẻ em. VinaClay là nơi tập trung các bạn trẻ chuyên sáng tạo nội dung mới lạ, tạo ra giá trị cho cộng đồng.
Đã sản xuất được nhiều video về các hình tượng nhân vật như: spiderman, elsa, anna, hulk, superhero, peppa pig, MLP, …

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random