Admin dành tặng khóa đặc biệt trong tháng này, chỉ có giá trị trong vòng 3 ngày kể từ khi anh chị em click vào xem.
Khi anh chị em đặt hàng Ebook: Youtube Super Fast  (giá bao nhiêu thì xem trong trang này nhé, nếu có khuyến mãi thì sẽ được giá ưu đãi)

Mọi người sẽ được tặng kèm 1 ebook chính: Youtube Full A-Z  nội dung và giá trị như thế nào thì có thể bấm vào để xem.

Và đây là mã bí mật chỉ có giá trị trong thời gian ngắn: gift490 khi chuyển khoản nhớ kèm mã này để admin được biết, mà chuyển quà tặng.

  • VCB: 0231000690192 - Ho Thai Bao
  • ACB: 199394059 - Doan Cong Nghia - CN: Lạc Long Quân - Hồ Chí Minh
  • Ví MoMo: 0364.532.538 - Doan Cong Nghia
  • PayPal: >>Click Here<<

Hãy kiểm tra hộp thư rác (hoặc hộp thư quảng cáo). Nếu chưa nhận được.

Email liên hệ: admin@vinaclay.com nếu gặp trở ngại.